Ad:      Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin
Bölmələr:      Əqidə
Kitabın nömrəsi:      5
Müəlliflər:      İbn əl-Qayyim əl-Cəvziyyə
ISBN-10(13):      Pdf
Yayınlayan:      Rasul Ömərov və Mahmud Qəhrəmanov
Yayınalma tarixi:      2011-05-21
Nəşr:      www.favaid.com
Səhifələrin sayı:      341
Ölçüsü:      2.74 MB
Reyting:      0 
Şəkil:      no-img_eng.png
Kitab:      Endir
Təsviri:     

Səbir, şükür, əxlaq və zühd müsəlman üçün ən əhəmiyyətli mövzulardandır. Bunun əhəmiyyəti bizim bu zamanımızda xüsusilə qabarıqdır. Bu mövzularda qələm ustası olan alimlərin başında gələnlərdən biri də İmam İbn əl-Qayyim əl-Cəvziyyədir. İbnul-Qayyimin yazdığı bu kitab əsasən səbir mövzusu ilə bağlı olsa da təfsir, hədis, əqidə, fiqh və ərəb dili mövzularını da öz əhatəsinə almışdır. Kitabı digər qədim kitablardan fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də kitabın gözəl tərtibdə yazılmasıdır, beləki, oxucu oxuyarkən kitabın üslubunda bir çətinliklə qarşılaşmır. Kitab alimlər arasında məşhurdur və Muhamməd əl-Mənbici, Abdur-Rauf əl-Munəvi, Mənsur əl-Buhuti kimi alimlər öz əsərlərində kitabdan nəql ediblər. Kitabı yəmənli məşhur alim Alləmə Əmir əs-Sanani qısaldaraq onun müxtəsərini müsəlmanlara təqdim edib.

 

 

 
Please past text to modal

Kitabxanada axtarış

Açar sözlər axtarın: 
Bölmə:

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (15638)
Təravih namazı rukətlərin sayı (10567)
Xilafət yoxsa Xurafat (9991)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (9642)
Lumatul İtiqad (9437)
İxlas kəliməsinin fəziləti (9076)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (9025)
Düzgün etiqadın şərhi (8906)
Sübh namazının vaxtı (7830)
Ey Sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın! (7119)