Ad:      Şərhus-Sunnə
Bölmələr:      Əqidə
Kitabın nömrəsi:      6
Müəlliflər:      Əbu Muhamməd əl-Bərbəhəri
ISBN-10(13):      Pdf
Yayınlayan:      Samir Firdovsioğlu
Yayınalma tarixi:      2012-07-24
Nəşr:      www.favaid.com
Səhifələrin sayı:      118
Ölçüsü:      578.00 KB
Reyting:      0 
Şəkil:      cover
Kitab:      Endir
Təsviri:     

Hicri üçüncü əsrin sonu və dördüncü əsrin əvvəllərində yaşamış İmam Əbu Muhamməd əl-Bərbəhəri bu kitabında müsəlmanlar üçün əhəmiyyətli olan əqidə məsələlərini və sünnətlə bağlı bəzi məsələləri zikr etmişdir. əl-Bərbəhəri Bağdadda doğulub və orada yaşamışdır. Xilafətin paytaxtı olan Bağdad həm də elm və mədəniyyət ocağı idi. Kitab öz zamanının elmi mühitini təmsil edir və bu baxımdan əvəz edilməz bir kitabdır.

 

 

 
Please past text to modal

Kitabxanada axtarış

Açar sözlər axtarın: 
Bölmə:

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (15638)
Təravih namazı rukətlərin sayı (10567)
Xilafət yoxsa Xurafat (9991)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (9642)
Lumatul İtiqad (9437)
İxlas kəliməsinin fəziləti (9076)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (9024)
Düzgün etiqadın şərhi (8906)
Sübh namazının vaxtı (7830)
Ey Sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın! (7119)