Ad:      Bir məclisdə üç dəfə boşamağın hökmü
Bölmələr:      Ümumi
Kitabın nömrəsi:      12
Müəlliflər:      Samir Firdovsioğlu
ISBN-10(13):      Pdf
Yayınalma tarixi:      2013-01-17
Nəşr:      www.favaid.com
Səhifələrin sayı:      60
Ölçüsü:      856.00 KB
Reyting:      0 
Şəkil:      cover
Təsviri:     

Bu kitab müasir cəmiyyətlərdə çox yayılmış bir problemə toxunur. Bu, kişinin bir kəlimədə zövcəsini üç dəfə boşaması problemidir. İnsanların çoxu bu məsələnin şəriətdəki hökmü haqqında xəbərsizdir və yaxud da onlara bu mövzu barəsində yalnış məlumat veriblər. Bizim dilimizdə bu mövzu barəsində yazılmış hər hansı bir yazının olmadığını nəzərə alsaq bu kitabın əhəmiyyətini anlamaq olar.

 

 

 
Please past text to modal

Kitabxanada axtarış

Açar sözlər axtarın: 
Bölmə:

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (15106)
Təravih namazı rukətlərin sayı (10183)
Xilafət yoxsa Xurafat (9604)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (9168)
Lumatul İtiqad (8966)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (8681)
İxlas kəliməsinin fəziləti (8600)
Düzgün etiqadın şərhi (8544)
Sübh namazının vaxtı (7528)
Ey Sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın! (6812)