İslam əxlaqı

Qəlbin Əsgərləri

Qəlb bir hökmdara bənzəyir və onun iki ordusu vardır. Biri zahiri gözlə görülən, digəri isə bəsirət gözüylə görülən ordudur. Gözlə görülən ordu, insanın xarici (zahiri) və daxilidəki üzv və orqanlardır. Bu orqanlar insana xidmət etmək üzçün yaradılıb və ona qarşı gəlməyi bacarmazlar.

Kitabxanada axtarış

_BOOKLIBRARY_LABEL_SEARCH_KEYWORD: 
_BOOKLIBRARY_HEADER_CATEGORY:

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (15932)
Təravih namazı rukətlərin sayı (10789)
Xilafət yoxsa Xurafat (10222)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (9882)
Lumatul İtiqad (9703)
İxlas kəliməsinin fəziləti (9325)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (9208)
Düzgün etiqadın şərhi (9109)
Sübh namazının vaxtı (7989)
Ey Sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın! (7304)