Kitab Analizi

İbn Xaldunun tarix kitabı

Bu kitab “əl-İbər va Divanul-Mubtədə val-Xəbər” adı ilə tanınır, bu, çox nəfis bir tarix kitabıdır. Xəbərlərin təhlilinə xüsusi diqqət verilmişdir. Başqa tarix kitabları sadəcə xəbərləri nəql etməyə əhəmiyyət verdiyi halda bu kitab başqalarından fərqli bir üslub ilə gəlmiş xəbərləri təhlil edir, əqlin qəbul etmədiklərini və ya tarixi hadisələrin rədd etdiyi xəbərləri inkar edir. Bulaq’da[1] tam bir nəşr olaraq yeddi cilddə nəşr olunmuşdur . Sonra Livanın “Darul-Kitab” mətbəəsində çap olunub və bu nəşrdə bir eyib yoxdur, Livan çapı yazı baxımından daha gözəl olsa da Bulaq çapı daha nəfisdir.

 

Şeyx Abdulkərim əl-Xudayr

http://www.khudheir.com/text/912


[1] Bulaq, hal-hazırda Qahirə şəhərinin şimal-qərbindəki bir rayondur. Daha əvvəl ayrı bir kənd olmuşdur. Məşhur kitabların çapı ilə tanınmışdır.

 

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (13565)
Təravih namazı rukətlərin sayı (9037)
Xilafət yoxsa Xurafat (8375)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (7862)
Lumatul İtiqad (7647)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (7562)
Düzgün etiqadın şərhi (7425)
İxlas kəliməsinin fəziləti (7318)
Sübh namazının vaxtı (6556)
Ey Sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın! (5770)