Kitab Analizi

"əl-Muhəllə", İbn Həzm

İbn Həzm'in kitabıdır. Son mərhələyə çatmış elm tələbələrinə lazımlıdır, onsuz keçinmək mümkün deyildir, çünki sələfin fiqhidir. Kitabda imamlara qarşı şiddət olmasaydı gözəl olardı. Müəllifin hiddəti və qəzəbindən təsirlənməməsi üçün yeni başlayan və orta səviyyədə olan elm tələbələrinə bu kitaba nəzər salmaq uyğun deyildir. Elm əhlindən bir çoxuna qarşı şiddətli olmuş, onların haqqında elə sözlər söyləmişdir ki, həmin sözlər onların məqamlarına layiq deyildir. Kitabın ən yaxşı çapı Şeyx Əhməd Şakir'in əl-Muniriyyə mətbəəsinin çap etdiyidir.

 

Şeyx Abdulkərim əl-Xudayr

http://www.khudheir.com/text/867

 

Ən çox oxunan

Şərhus-Sunnə (13564)
Təravih namazı rukətlərin sayı (9036)
Xilafət yoxsa Xurafat (8374)
İmam əş-Şafinin əqidəsi (7861)
Lumatul İtiqad (7646)
Uddətus-Sabirin va Zəxiratuş-Şəkirin (7561)
Düzgün etiqadın şərhi (7423)
İxlas kəliməsinin fəziləti (7317)
Sübh namazının vaxtı (6554)
Ey Sünnə əhli, bir-birinizlə mehriban davranın! (5769)