Təqlid əhli təkfir edilməz

 

 

 

Alləmə Mənsur bin Yunus əl-Buhuti deyir:

(فَلَوْ قَلَّدَ) فِي الْقَوْلِ (بِخَلْقِ الْقُرْآنِ أَوْ نَفَى الرُّؤْيَةِ) أَيْ رُؤْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْآخِرَةِ (أَوْ الرَّفْضِ أَوْ التَّجَهُّمِ) بِتَشْدِيدِ الْهَاءِ (وَنَحْوِهِ) كَالتَّجْسِيمِ وَخَلْقِ الْعَبْدِ أَفْعَالِهِ (فَسَقَ وَيُكَفَّرُ مُجْتَهِدُهُمْ الدَّاعِيَةُ)

[Əgər (muqallid) Quranın yaradılması və ya görülməni] yəni Allahın – təalə - Axirətdə görülməsini [nəfy etmək] görüşündə [və ya rafizilikdə və ya cəhmiyyəlikdə və] mücəssiməlik və qulun öz fellərini yaratması kimi [bənzəri (fikir)lərdə təqlid edərsə fasiq olar və onların dəvətçi müctəhidləri isə kafir olur.]"

“Kəşşəful-Qina an Mətnil-İqna”, 6/420; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə;

 

Bu nəqldən anladığımız budur ki, bu növ böyük küfrlərə görə müctəhidləri təkfir edilsə də onlardan olan təqlid əhli təkfir edilməz, lakin fasiq hökmü verilir. Bu, hənəbli məzhəbinin rəsmi görüşüdür və mötəməd sayılan kitablarında məşhur olan görüşdür. Sitatda mötərizə içərisinə alınmış sözlər Alləmə Şərəfud-Din əl-Həccəvi'nin, digərləri isə əl-Buhuti'nin sözləridir.