Dəstəmazsız Qurana toxunmaq olmaz

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

Sual:

Dəstəmazsız Qurana toxunmaq caizdir ya yox?

Cavab:

Dörd imamın məzhəbi budur ki, ona təmiz olanda başqa heç kəs toxuna bilməz, necə ki, bunu Allahın elçisi – salləllahu aleyhi va səlləm – Amr bin Hazm’ə yazdığı yazısında deyib: “Qurana təmiz olandan başqası toxunmaz.” İmam Əhməd deyib: “Peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – bunu ona yazmağında heç bir şəkk yoxdur.” Bu, həmçinin Salman əl-Fərisi, Abdullah bin Ömər və başqalarının görüşüdür və səhabələrdən kiminsə onlara müxalif olduğu bilinmir. 

Mənbə:

“əl-Fətəva əl-Kubra”, 1/280; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, birinci nəşr: 1408/1987, Beyrut

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?