Əxlaq və ədəb

İstədiyin hər şeyi yemək israfdandır

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Yemək barədə varid olmuş əsər və bu, onların “iştahan çəkdiyi hər bir şeyi yeməyin israfdandır” sözüdür; bu, peyğəmbərdən – salləllahu aleyhi va səlləm – mərfu olaraq rəvayət edilmiş bir hədisdir? Kim rəvayət edib və mənası nədir?

Kişilərin saç uzatması

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Saçlarını uzadan kişilər haqqında soruşuldu.

Hamamda Allahın adını zikr etmək

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Hamamda Allahın adını zikr etmək caizdirmi?

Hamamda Allahın adı necə zikr olunar?

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

İnsan hamamda olduqda necə Allahın adını çəkə bilər?

Allahın adını daşıyan kağızla hamama daxil olmaq

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

İçində Allahın adı olan kağızlarla hamama daxil olmağın hökmü nədir?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?