Səcdə əzalarından bəzilərini yerdən qaldırmağın hökmü

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

Əgər səcdə əzalarından bəzilərini yerdə qaldırarsa namazı batil olurmu?

Cavab:

Əgər səcdənin əvvəlindən axırına qədər bir ayağı qalxmış vəziyyətdə olarsa, namazı səhih deyildir, çünki o, heç bir üzr olmadan namaz əzalarını yerinə qoymağı tərk etmişdir. Lakin əgər eyni səcdədə ayağını yerə qoyarsa və eyni səcdədə olduğu halda ayağını qaldırarsa, ruknu yerinə yetirmiş sayılır. Lakin belə etməsi doğru deyildir.

Mənbə:

"əl-Fətava əs-Sadiyyə", səh: 147; Məktəbətul-Məarif, Riyad, ikinci nəşr, 1402/1982

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?