Namazda peyğəmbərə salavat gətirməyin hökmü

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Si'di

Sual:

Namazda peyğəmbərə - salləllahu aleyhi va səlləm - salavat gətirməyin hökmü nədir?

Cavab:

Alimlərin[1] bir mənalı şəkildə bildirdikləri kimi namazda peyğəmbərə - salləllahu aleyhi va səlləm - salavat gətirmək bir rükundur[2].

Mənbə:

"əl-Fətava əs-Sadiyyə", səh: 147; Məktəbətul-Məarif, Riyad, ikinci nəşr, 1402/1982 


[1] Yəni hənbəli alimləri

[2] Namazın rükunları ilə fərzləri/vacibləri arasında fərq vardır. Namazın bir vacibini bilmədən tərk etdikdə onu səhv səcdəsi ilə düzəltmək olur. Bilərəkdən tərk etmək isə namazı batil edir. Namazın rükunlarına gəldikdə isə, istər bilmədən, istərsə də qəsdən olsun, rükunlardan birini tərk etmək namazı batil edir.

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?