Namaza tələsmək

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Namaza gedərkən tələsmək barədə fəzilətli şeyxdən soruşuldu.

Cavab:

Namaza gedərkən tələsmək qadağan olunmuşdur, çünki peyğəmbər - salləllahu aleyhi va səlləm - bizə gedərkən sakitçilik və ağırlıq ilə getməyi əmr etmiş, tələsməkdən isə qadağan etmişdir. Lakin elm əhlindən bəziləri deyir ki, əgər bir rükəti ötürəcəyindən qorxarsa zərərsiz şəkildə az sürətlə tələsməkdə bir problem yoxdur, içəri girdikdə imamın rükuda olduğunu görüb zərərsiz şəkildə az bir sürətlə tələsməsi buna misaldır. Bəzi insanların elədikləri kimi isə, onları sürətlər qaçarkən görərsən, bax bu, şübhəsiz ki, qadağan olunmuşdur. Bununla belə bir rükəti ötürməkdən qorxsa belə tələsmədən ağırlıq və sakitçilik ilə gəlməsi hədisin ümumi mənasına görə daha əfzəldir.

Mənbə:

"Məcmu Fətava va Rasəil Fadilətiş-Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin", 13/7

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?