Uşağı sıradakı yerindən uzaqlaşdırmaq

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Uşağı sıradakı yerindən uzaqlaşdırmaq caizdirmi?

Cavab:

Doğru görüş budur ki, uşağı sıradakı yerindən uzaqlaşdırmaq caiz deyildir, çünki İbn Ömər'in - radiyallahu anhumə - peyğəmbərdən - salləllahu aleyhi va səlləm - rəvayət etdiyi hədisdə deyilir: "Heç kəs başqasını öz yerindən qaldırıb sonra o yerdə oturmasın!"[1] Üstəlik bununla uşağın haqqı pozulmuş olur, qəlbi qırılır, namazdan qaçırdılır və qəlbində nifrət və kin yaranmasına səbəb olur.

Həm də biz uşaqları arxa sırada toplamanın caiz olduğunu söyləsək, o zaman bir sırada toplaşmış olarlar və buradan da oynama və namazda yersiz hərəkətlər ortaya çıxacaq. Amma oynamalarından qorxularsa onların arasını ayırlmaq üçün yerlərindən tərpətmək olar.

Mənbə:

“Məcmu Fətəva va Rasəil Fədilətiş-Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin”, 13/25 


[1] əl-Buxari (911), Muslim (2177)

 

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?