Namazda əllər sinənin yuxarısına qoyular?

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Namazda duruş zamanı əlləri sinənin yuxarı hissəsinə qoymaq haqqında peyğəmbərdən - salləllahu aleyhi va səlləm - bir şey varid olmuşdurmu? Bəs göbəkdən aşağı əlləri qoymaq barədə bir hədis var?

Cavab:

Qiyam zamanı əlləri qoymaq barədə məsələdə aşkar olan səhih heç bir hədis gəlməmişdir. Bu hədislərin içərisində ən yaxşısı Vail bin Hucr’un hədisidir[1] ki, orada peyğəmbərin – salləllahu aleyhi va səlləm – əllərini sinənin yuxarısına deyil, “əllərini sinəsinə qoyardı” sözləri gəlmişdir. Onun “əllərini göbəkdən aşağı qoyması“ barədə gələn hədis[2] isə zəifdir.

Mənbə:

"Məcmu Fətəva va Rasəil Fədilətiş-Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin", 13/73 


[1] Bunu İbn Xuzeymə “əs-Sahih”də (479) və əl-Beyhaqi “əs-Sünən əl-Kubra”da (2/30) rəvayət ediblər.

[2] İmam Əhməd “əl-Müsnəd”də (1/110) və Əbu Davud “əs-Sünən”də (756) rəvayət edirlər.

 

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?