Xaricdə oxuyan tələbələrə cümə namazı

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Amerika və ya digər ölkəyə oxumaq üçün göndərilmiş tələbələrə cümə namazı vacibdirmi? Onların sayları qırxdan çox olsa da onlardan təqribən iyirmi nəfərdən başqa heç biri namaza gəlmir.

Cavab:

Onlara cümə vacib deyildir, çünki onlar həmin yerdə istiytan[1] etməyiblər və istiytan cümənin şərtlərindən biridir. Bu tələbələrin orada qalmaqları dərslərinin müddəti ilə bağlı olaraq müvəqqətidir.

Ammə cümənin keçirildiyi bir ölkədə olsalar, onlar da digərlərinə tabe olaraq cümə qılsınlar. Doğrusunu Allah bilir!

Mənbə:

“Fətava İbn Aqil”, 1/398; Darut-Tasil, Qahirə, birinci nəşr: 1421/2000 


[1] İstiytan bir yeri özünə vətən olaraq götürmək, orada daimi qalmaq üzrə yerləşməkdir.

 

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?