İmam salam verərsə duanı tamamlamalısan?

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

İmam tez qıldığı üçün məmum təşəhhüddəki duanı tamamlamaq imkanı olmayıbsa, o zaman imamın salamından sonra məmuma təşəhhüd duasını tamamlamaq caizdirmi, yoxsa duanı tamamlamadan öncə salam verməyə tələsməlidir?

Cavab:

(Şeyx Mustafa ər-Ruheybəni) “Mətalibu Ulin-Nuhə” kitabında deyir: “Məmum təşəhhüd duasını tamamlamadan öncə imam salam verərsə, duası kiçikdirsə onun tamamlamalı, sonra salam verməlidir. Əgər çoxdursa imamın dalınca salam verməli və duanı tamamlamaqla məşğul olmamalıdır. Bunu Əbu Davud nəql edib[1].” Doğrusunu Allah bilir!

Mənbə:

“Fətava İbn Aqil”, 1/365; Darut-Tasil, Qahirə, birinci nəşr: 1421/2000 


[1] Bunu Əbu Davud “Məsəilul-İməm Əhməd” kitabında (səh: 73) nəql edib.

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?