Qüsl aldıqda namazın vaxtı çıxarsa

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

Sual:

Cunublu halda yatmış və günəşin çıxmasına az qalmış oyanan bir kimsə haqqında soruşuldu. Soyuq havada soyuq su ilə qüsl almaqdan qorxdu, əgər suyu qızdırarsa namazın vaxtı çıxacaq. Ona qüsl alana qədər namazı ötürməsi caizdirmi? Yoxsa təyəmmüm edib namazı qıla bilər?

Cavab:

Bu məsələdə alimlərin iki görüşü vardır: Əbu Hənifə, əş-Şafi və Əhməd kimi alimlərin əksəriyyəti günəş çıxandan sonra namaz qılacaq olsa belə ona suyu əldə etməyi əmr edirlər. Malik isə belə birinə təyəmmüm ilə öz vaxtında namazı qılmağı əmr edir, çünki (ona görə) namazın vacibləri arasında vaxt digərlərindən üstündür. Dəlili isə budur ki, əgər vaxtın əvvəlində oyanarsa və vaxt çıxmamışdan əvvəl su tapmayacağını bilərsə, o zaman müsəlmanların icmasına əsasən o, təyəmmüm ilə namazı öz vaxtında qılmalı, vaxt çıxdıqdan sonra qüsl alıb qılmamalıdır.

Lakin birinci görüşdə olanlar bu hal və bənzərləri ilə sualda soruşulan hal arasında onunla fərq qoyurlar ki, insan oyanarkən namaz qılmaqla xitab olunmuşdur, necə ki, peyğəmbər – salləllahu aleyhi va səlləm – deyir: “Kim namazdan yatıb qalarsa və ya unudarsa xatırladığı vaxt onu qılsın!”

Əgər namazı ayıldıqdan sonra qılmağı əmr edibsə, o zaman ona imkanı daxilində adi qüsl almaqla namazını qılmaq vacib olur, beləliklə (belə bir halda) namazı günəş çıxdıqdan sonra qılması ilə Allahın qılmağı əmr etdiyi bir vaxtda qılmış olur. Doğrusunu Allah bilir!

Mənbə:

“əl-Fətəva əl-Kubra”, 1/304-305; Dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, birinci nəşr: 1408/1987, Beyrut

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?