Kişinin başı açıq namaz qılması

Mufti: Abdul-Qadir ibn Bədran əd-Diməşqi

Sual:

Müsəlman kişiyə başı açıq namaz qılmaq icazəlidirmi?

Cavab:

Alimlərdən heç kim deməyib ki, kişinin başı övrətdir və örtmək vacibdir. Səhabələrin başı açıq namaz qılmaqları çox olurdu. Kişinin başı açıq namaz qılması səhihdir; heç bir haramlıq və heç bir məkruhluq yoxdur və bunun zərurət üçün olub olmaması arasında bir fərq yoxdur. Əksinə başında alnını yerə vurmağa imkan verməyən böyük bir əmmamə ilə namaz qılmaqdansa belə namaz qılması yaxşıdır. Həmçinin ayaqqabılar ilə də - əgər təmizdirsə - namaz qılmaq səhihdir. Hidayət edən Allahdır!

Mənbə:

“əl-Məvahib ər-Rabbəniyyə fil-Əcvibəti anil-Əsilətil-Qazəniyyə”, səh: 226-227; əl-Məktəb əl-İsləmi, birinci nəşr: 1425/2004, Beyrut

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?