Təkbirlərin dəqiq yerləri

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən bin Nasir əs-Si’di

Sual:Şeyx Abdur-Rahmən əl-Məquşi[1] soruşur: Onların sözləri ki, “təkbirin yeri (əməlin) başlaması ilə bitməsi arasındadır. Əgər (əmələ) başlamadan əvvəl (təkbirə) başlayarsa və ya (əməli) bitirdikdən sonra (təkbiri) tamamlayarsa keçərli sayılmaz. Bu, səhihdir ya yox?

Cavab:

Əshabımızdan[2] əl-Məcd (İbn Teymiyyə) və başqaları qeyd ediblər ki, belə etmək daha yaxşıdır, lakin vacib olan bir qeyd deyildir. Məşəqqət/çətinlik bu görüşün mötəbərliyinin düşməsini vacib qılır. Bunun vacibliyinə dəlalət edəcək hər hansı bir dəlil ortada yoxdur. Təkbirlər sadəcə olaraq bir rükundan başqa rükuna keçməyin şüarıdır və bu, hətta sonra tamanlansa və ya öncə başlasa belə baş verir.

Mənbə:

“əl-Əcvibə əs-Sə’diyyə anil-Məsəilil-Qasimiyyə”, səh: 36; Darul-Bəşəir əl-İsləmiyyə, birinci nəşr: 1426/2005 


[1] Şeyx Abdur-Rahmən bin Muhamməd bin Ali əl-Məquşi (1333-1405) əl-Qasim bölgəsinin əl-Bukeyriyyə hissəsində doğulmuş və orada böyümüşdür. Ölkəsinin alimlərindən elm alıb və bir neçə səfərində Şeyx Abdur-Rahmən əs-Si’di’dən də dərs almışdır. Şeyx əl-Bəssam zikr edir ki, o, Şeyx əs-Si’di ilə çox yüksək elmi müzakirələr edərdi və məhz onun elmi təhsili Bureydə qazisi Abdullah bin Humeydi onu paytaxt Riyadda qazilik vəzifəsinə təqdim etməyə sövq etdi. 1368-ci ildə Riyadda ali məkhəmədə qazi təyin olundu.

[2] Yəni hənbəli alimlərindən

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?