Namaz

Gecənin yarısı necə hesablanır?

Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

Sual:

Fəzilətli şeyx, gecənin yarısını hesablamaq nə zamandan başlayır? Bu, günəşin batmasından yoxsa işə namazından sonra hesablanır?

Salamlarda "va bərakətuhu" əlavəsi

Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

Sual:

İmama namazın salamlarında “əs-sələmu aleykum va rahmətullahi va bərakətuh” demək caizdir yoxsa “əs-sələmu aleykum va rahmətullah” deməklə kifayətlənməlidir? Həmçinin əgər “va bərakətuh” sözünü əlavə edərsə namazı batil olur, yoxsa səhihdir?

Namazda sidiyin çıxdığını hiss edən

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

Sual:

Əgər dəstəmaz alar və durub namaz qılarsa,  namaz əsnasında bir damcı çıxdığını hissə edərsə namazı batil olar ya yox? Əgər bir damcı paltarına dəysə paltarı yumalıdırmı?

Qüsl aldıqda namazın vaxtı çıxarsa

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

Sual:

Cunublu halda yatmış və günəşin çıxmasına az qalmış oyanan bir kimsə haqqında soruşuldu. Soyuq havada soyuq su ilə qüsl almaqdan qorxdu, əgər suyu qızdırarsa namazın vaxtı çıxacaq. Ona qüsl alana qədər namazı ötürməsi caizdirmi? Yoxsa təyəmmüm edib namazı qıla bilər?

İmama sonradan qoşulanın təşəhhüdü

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Namaza sonradan qoşulan imamı ilə birlikdə axırıncı təşəhhüd üçün oturarsa, axırıncı təşəhhüdü axıra qədər tamamlamalıdır yoxsa birinci təşəhhüddə olduğu qədər deməlidir?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?