Namaz

Tək namaza başlayana qoşulmaq

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Namaza sonradan gələn namazın bir hissəsini ötürüb, imam salam verdikdə durub namazın qalan hissəsini qılır, bundan sonra bir başqa adam daxil oldu və onun namazının axırında ona qoşulub namaz qıldı. Namaza sonradan qoşulan salam verdikdən sonra o biri adam qalxın namazın qalan hissəsini qıldı. Hal belə olduqda ona qoşulub namaz qılmaq səhihdirmi?

İmam salam verərsə duanı tamamlamalısan?

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

İmam tez qıldığı üçün məmum təşəhhüddəki duanı tamamlamaq imkanı olmayıbsa, o zaman imamın salamından sonra məmuma təşəhhüd duasını tamamlamaq caizdirmi, yoxsa duanı tamamlamadan öncə salam verməyə tələsməlidir?

Yolların üstündə qılınan cümə namazı

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Sual verən məsciddə darısqallıq olduqda və insan özü üçün yer tapmadıqda bəzi insanların cümə namazını piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yol üzərində qılması barədə soruşur.

Nafilə qılanın arxasında fərz qılmaq

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Sual verən insanın (məscidə) gəlib fərz namazı qılıb qurtardıqlarını gördükdə təravih qılan birinin arxasında işənin fərzini qılmasının caiz olub olmaması barədə soruşur.

Xaricdə oxuyan tələbələrə cümə namazı

Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

Sual:

Amerika və ya digər ölkəyə oxumaq üçün göndərilmiş tələbələrə cümə namazı vacibdirmi? Onların sayları qırxdan çox olsa da onlardan təqribən iyirmi nəfərdən başqa heç biri namaza gəlmir.

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?