Namaz

Namazda əllər sinənin yuxarısına qoyular?

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Namazda duruş zamanı əlləri sinənin yuxarı hissəsinə qoymaq haqqında peyğəmbərdən - salləllahu aleyhi va səlləm - bir şey varid olmuşdurmu? Bəs göbəkdən aşağı əlləri qoymaq barədə bir hədis var?

Namazda əllər hara qədər qaldırılar?

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Bəzi insanlar ihram təkbirində əllərini çiyinlərə qədər qaldırmırlar, əksinə əllərini göbəyə yaxın və ya ondan bir az yuxarıya qaldırırlar. Belə bir əl qaldırma məşrudur?

İmam rükuda olarkən namaza çatan

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

İmam rükuda olarkən namaza çatan kimsə üçün həm ihram təkbiri, həm də rüku üçün təkbir gətirməsi vacibdir?

Namazda hansı hallarda əllər qaldırılar?

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

Namazda dörd yerdən başqa yerlərdə əllərin qaldırılması sabitdir? Peyğəmbərdən - aleyhissalətu vassələm - "onun hər əyildikdə və hər qalxdıqda əllərini qaldırması" haqqında rəvayət edilən hədisin cavabı nədir?

Namazda əlləri qaldırmağın hökmü

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin

Sual:

İhram təkbirində, rükuda, rükudan qalxdıqda və birinci təşəhhüddən qalxdıqda əlləri qaldırmağın hökmü nədir?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?