Namaz

Namazda sütrənin hökmü

Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

Sual:

Qardaşlardan çoxu sütrə məsələsində ifrata varırlar, hətta məsciddə olduqda və boş sütun tapmadıqda sütrənin olmasını gözləyir və sütrəyə doğru namaz qılmayanlara qarşı çıxır. Qardaşlardan başqaları isə bu məsələdə səhlənkar davranırlar. Bu məsələdə doğru nədir? Sütrə olmadıqda xəttin olması sütrəni əvəz edərmi? Buna dəlalət edən bir şey varid olub?

Qadın, qara it və eşşəyin namaz qılanın qarşısından keçməsi

Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

Sual:

Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

Qəhqəhə namazı batil edirmi?

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

Qəhqəqə ilə gülmək namazı batil edirmi?

Camaat namazının hökmü

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

Camaat namazının hökmü nədir?

Atəş və namaz qılan qadın istiqamətində qılınan namaz

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

Atəşə və namaz qılan qadına doğru namaz qılmağın hökmü nədir?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?