Namaz

Namazda hər iki təslimin hökmü

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

Namazda hər iki təslimin hökmü nədir?

Namazda peyğəmbərə salavat gətirməyin hökmü

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Si'di

Sual:

Namazda peyğəmbərə - salləllahu aleyhi va səlləm - salavat gətirməyin hökmü nədir?

Namazda istirahət oturuşunun hökmü

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

İstirahət oturuşunun hökmü nədir?

Səcdə əzalarından bəzilərini yerdən qaldırmağın hökmü

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

Əgər səcdə əzalarından bəzilərini yerdə qaldırarsa namazı batil olurmu?

Qadağan olunmuş yerdə qılınan namazın hökmü

Mufti: Şeyx Abdur-Rahmən əs-Sadi

Sual:

Məqbərə və buna bənzər qadağan olunmuş yerlərdə cahillikdən qılınan namazın hökmü nədir?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?