Ölü heyvanın dərisindən istifadə etmək

Mufti: Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin 

Sual:

Ölü heyvanın dərisindən istifadə etmək haqqında soruşuldu:

Cavab:

Əgər mal-qara kimi kəsildikdə halal olan heyvanlardandırsa, onların dərilərindən istifadə etmək olar, lakin dərini aşıladıqdan sonra olar, çünki çürümüş parçalar və pis qoxu aşılamaq yolu ilə gedir, təmizləşir. O zaman hər şey üçün onu istifadə etmək olar və üstün görüşə görə quru olmayan şeylər üçün də istifadə etmək olar, çünki dəri aşılama ilə təmizlənmiş olur, necəki peyğəmbər – salləllahu aleyhi va səlləm – deyir: “Dərini su və qaşıma aləti təmizləyir.” Bunu Muslim rəvayət edir.

Lakin əgər dəri, kəsilərək halal olmayan heyvanlara aiddirsə, bu, elm əhli arasında ixtilaflı bir məsələdir. Doğrusunu Allah bilir! 

Mənbə:

“Məcmu Fətava va Rasəil Fadilətiş-Şeyx Muhamməd bin Saleh əl-Useymin”, 11/104

 

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?