Əcəmilərin tərzinə bənzəmə

Mufti: İzzud-Din Abdul-Aziz bin Abdis-Sələm əs-Suləmi

Sual:

Fəqihlərin “əcəmilərin tərzi” sözü ilə qəsd edilənlər kimlərdir? Əcəmilər kimlərdir?

Cavab:

Əcəmilər ilə qəsd olunanlar bənzəməkdən qadağan olunduğumuz kəslərdir; o zamanda kisralara (farsların padşahlarının) tabe olanlar bunlara misaldır. Qadağa isə onların bizim şəriətin tələb etdiyinə müxalif etdikləri şeylərlə bağlıdır. Bizim şəriətimizdə müstəhəb və ya  vacib və ya mübah olan işlərə müvafiq olaraq etdikləri isə sadəcə olaraq onlar tərəfindən edildiyinə görə tərk edilməz, belə ki, şəriət Allahın izn verdiyi şeyi edənə bənzəməyi qadağan etmir.

Mənbə:

“Kitəbul-Fətəva lil-İməm əl-İzz bin Abdis-Sələm”, səh: 45; Darul-Mərifə, birinci nəşr: 1406/1986, Beyrut

 

 

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?