Müxtəlif

Masturbasiya etməyin hökmü

Mufti: Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə

Sual:

Bir nəfərin bədənindəki şəhvət hisləri oyanır və buna görə istimnə[1] edir. Bəzi vaxtlar budlarını cinsiyyət orqanına sürtür. O bilir ki, bunu aradan qaldırmaq oruc ilə olur, lakin ona ağır gəlir.

Peyğəmbəri yuxuda görmək

Mufti: İmam Əbu Zəkəriyya Yəhya bin Şərəf ən-Nəvəvi

Sual:

Peyğəmbəri – salləllahu aleyhi va səlləm – yuxuda görmək salehlərə xasdır? Yoxsa həm onlarda, həm də başqalarında da ola bilər?

Foto şəkillərin hökmü

Mufti: Abdul-Qadir ibn Bədran əd-Diməşqi

Sual:

Şəriəti gətirənin öz əsrində şəkillərə baxışı necə idi? Şəriətin ayələrdə, hədislərdə və başqa mənbələrdəki dəlillərinin dəlaləti necədir? Şəkillərdən qadağan olanlar yalnız bizim bu əsrimizdə istifadə olunan şəkillər kimi kölgəsi olmayan relyefli surətlərdir?  Yoxsa hər iki qisim də birlikdə haramdır? Qadağanın hikməti nədir? Xatirə üçün şəkil çəkib onu arada mübadilə etmək caizdir ya yox? Bunların hamısına aydınlıq gətirmənizi istəyirik.

Kafirlərin işğalında olan müsəlman torpaqları haqqında

Mufti: Abdul-Qadir ibn Bədran əd-Diməşqi

Sual:

Rusiya işğalında olan müsəlman torpaqlarındakı kazan türklərindən ibarət müsəlmanlar hicri 1331-ci ildə (miladi 1913-cü ildə) sualları ilə Şeyx İbn Bədrana məktub yazırlar. Məktubu yazan Orenburq vilayətindən Abdul-Həkim İbn Dəminlə Muhamməd əs-Sadiq əl-Usməni əl-Qarğalı adlı bir elm tələbəsidir. Şeyx İbn Bədrana yazdığı suallar içində on üçüncü sualda soruşur: “Bizim vətənimiz, məmləkətimiz darul-hərb sayılır ya yox? Burda vəziyyət belədir ki, məmləkətimizdə şəriət hökmlərinin hamısı tətbiq olunmur, yalnız bir hissəsi tətbiq olunur. Şəriət hökmlərinin hamısını icra etmək mümkün deyildir. Həmçinin xristian hakimləri başımıza musəllət olub və bizdən müsəlmanlar ilə xristianlar arasında bir bərabərdə əskərlər götürürlər, vergi alırlar. Qanunda müsəlmanlar ilə xristianlar arasında tamamilə heç bir fərq qoyulmur, yalnız dinlə bağlı bəzi əhkamlar istisnadır. Biz onlarla qarışıq halda yaşayırıq. Rusiyanın müsəlmanları kimi dünyada xristianların hakimiyyəti altında yaşayan başqa müsəlmanlar yoxdur. Buna görə də sizdən xahiş edirik ki, bizim halımıza başqa prizmadan baxasız və bizim halımızı Hindistanın müsəlmanları və ya başqa müsəlmanların halı ilə müqayisə etməyəsiz!”

Quran ayələrini suda yumaq və şəfa üçün içmək

Mufti: Şeyx Muhamməd bin İbrahim Aluş-Şeyx

Sual:

Xəstə üçün bir qabda Quran ayələri yazıb, sonra onu yuduqdan sonra xəstənin onu içməsi caizdirmi?

Çox Oxunan Fətvalar

 • 29 Dec , 2010 / Uşaq tərbiyəsi

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Belə bir hədis eşitmişik ki, əgər qadının birinci uşağı qız uşağı olarsa həmin qadın əri üçün bərəkətli qadındır, hədis səhihdirmi? Kim rəvayət edib?

 • 21 Aug , 2010 / Oruc

  Mufti: Şeyx Abdullah bin Abdil-Aziz bin Aqil

  Sual:

  Mənim bir yoldaşım var, oruc tutarkən tüpürcəyini yığır və tüpürcəyini ağzında topladığı halda bizimlə danışır, bir müddət sonra tüpürcəyini udur və başqasını ağzında yığır və bu şəkildə davam edir. Biz onu bundan çəkindirdik və ona dedik ki, bu sənin orucunu pozur. Lakin sözümüzü qəbul etmədi. Sizdən onun bu əməlinin hökmü barədə bizi məlumatlandırmanızı xahiş edirik; bu, caizdir yoxsa yox? Bununla orucu pozulur?

 • 19 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdullah ibn Cibrin

  Sual:

  İşa namazının vaxtı nə zaman bitir?

 • 23 Dec , 2009 / Namaz

  Mufti: Şeyx Abdul-Aziz bin Baz

  Sual:

  Sizdən eşitdik ki, əgər it, eşşək və qadın namaz qılanın qarşısından keçərsə namazı batil edir. Bunların qarşıdan keçməsi üçün məsafə nə qədər olmalıdır? Həmin qadın məhrəmlərdən olsa belə namaz batil olurmu?

 • 21 Jul , 2011 / Oruc

  Mufti: Şeyx Saleh bin Fəuzən bin Abdilləh əl-Fəuzən

  Sual:

  Öz yaşadığı yerdə bir gün oruc tutmağı niyyət edərsə və sonra həmin günün ərzində səfər edərsə, həmin günü orucu poza bilərmi?