Foto Qalereya-2


 • Gecə nemətinə şükür edək

  De: “Bir deyin görək, əgər Allah gündüzü üstünüzdə qiyamətə qədər uzatsa, Allahdan başqa hansı məbud dincəldiyiniz gecəni sizə gətirə bilər? Məgər siz görmürsünüz?”(Qəsəs,72)


 • Çox yeməkdən çəkinmək lazımdır!

  Nafi deyir: "İbn Ömər onunla birlikdə yemək üçün bir miskin gətirilmədən yeməyə başlamazdı. (Bir gün) onunla birlikdə yemək üçün bir nəfəri gətirdim və həddindən çox yedi. Bunun üzərində (İbn Ömər) dedi: "Ey Nafi! Bunu mənim yanıma gətirmə! Peyğəmbəri - salləllahu aleyhi va səlləm - belə deyərkən eşitdim: "Mömin bir qarın tutumunda yeyər, kafir isə yeddi qarın tutumunda yeyər." əl-Buxari və Muslim


 • Zamanın qədrini bilək ki,sonra peşman olmayaq

  And olsun zamana ki, insan ziyan içindədir.Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tövsiyə edən və səbri tövsiyə edən kimsələrdən başqa!(Əsr,1-3)


 • Camaat namazına önəm verin!

  Əbu Musa əl-Əşari deyir: Allahın elçisi - salləllahu aleyhi va səlləm - buyurdu: "Namazdan əcri ən çox olan insan yürüməli olduğu yolu ən uzaq olandır, sonra ondan da uzaq olandır. İmam ilə birlikdə namaz qılmaq üçün gözləyənin əcri namaz qılıb, sonra yatanın əcrindən daha çoxdur." əl-Buxari və Muslim


 • İslam qadına elə önəm verib ki:

  -Qız olanda atası üçün Cənnətə girməyə bir qapıdır -Evləndiyi zaman öz həyat yoldaşının imanını tamamlayar -Ana olduğu zaman isə Cənnət onun ayaqları altında olar.


 • Səbəbi bilinməyən sıxıntılar

  Sufyan İbn Uyeynədən səbəbi olmayan qəlb sıxıntısı haqqında soruşuldu. O cavab verdi:"Onun səbəbi günahlardır. O gunahki sən onu etmək arzusunda idin amma bacarmamışdın. Sənin bu halın onun səbəbindəndir." İbn Teymiyyə bu sözləri gətirəndən sonra əlavə edir: "Həqiqətən günahların bir əcri vardir.Gizli gunahınki gizli , açığınkı açıqdır." "Məcmu əl-Fətava" 14/111