Əqidə

Bu dünyada müsəlman hökmü necə verilir?

Daha əvvəl biz səhifəmizdə şəhadəti anlamadan söyləyənlərin hökmü haqqında kiçik bir yazı nəşr etmişdik. Lakin yazının sonunda qeyd etdik ki, söylənənlərin hamısı qulun Axirətdəki hökmü ilə əlaqərdadır. Çox təəssüf ki, təkfirdə həddini aşan müsəlmanlar yazının özlərinə sərf edən hissəsini götürərək onun əsasında fətva verirlər. Məsələnin digər tərəfindən isə cahildirlər. Onlara bu dünyada müsəlman hökmünün yalnız şəhadət kəliməsini söyləməklə verildiyini dedikdə bizə etiraz edərək tövhiddən cahil olanların bu dünya da belə müsəlman sayılmadıqlarını deyirlər. Bu isə sözsüz ki, onların tələskənliklərindən cahilliklərindən irəli gəlir. Bu yazımızda biz bu dünyada müsəlman hökmünün nə ilə sabit olduğunu izah etməyə çalışacağıq. Bunun üçün məşhur üsulçu maliki alimi Abdullah bin İbrahim’in fətvası ilə yanaşı digər alimlərin sözlərini tərcümə etdik. Faydalı olacağını ümid edirik.

İbn Qudamə və təfvid etiqadı

İbn Qudamə - rahiməhullah – hənbəli məzhəbinin məşhur alimlərindən və imamlarından biridir. Bir çox islami fəndə kitab yazmış bu alimin müxtəlif məsələlərdəki görüşü hər zaman marağa səbəb olub. Onun əqidə sahəsində sahib olduğu görüşlər də alimlərin maraq dairəsində olub. Bu əqidə məsələlərindən biri də “mənaları təfvid” etmək məsələsidir. İbn Qudamə təfvid əhlindən olub ya yox? Bu yazımızda bu suala cavab verməyə çalışacağıq.

Kiçik şirkin tərifi

Ən yaxın keçmişdə qarşılaşmalı olduğum cahillərdən biri ilə söhbətimdə məlum oldu ki, o və onun kimi bir çox müsəlman “kiçik şirk” termininin doğru istifadəsini bilmir. Ən azından elm əhlinin sözləri işığında “kiçik şirk” termini barədə dolğun bir anlayışa sahib deyillər. Bu yazımızda müxtəsər şəkildə, imkanımız daxilində bu məsələ ilə bağlı bir izahat verəcəyik.

İbn Teymiyyə və ölüdən şəfaət diləmək

Zamanımızda müzakirə olunan məsələlərdən biri də peyğəmbərlər və salehlərdən öldükdən sonra şəfaət, dua istəmək məsələsidir. Bu məsələdə danışan hər tərəf Şeyxul-İslam İbn Teymiyyə’dən sitat gətirməyi sevir. Bu böyük imamın müsəlmanların könüllərində tutduğu məqamı heç kəs inkar edə bilməz. Bu səbəblə biz İbn Teymiyyənin bu məsələ barədə görüşünü bu yazımızda göstərməyə çalışacağıq.

Təkfir cahil üçün bir bataqlıqdır

Zamanımızdakı müsəlmanların başında dövr edən ən gizli və ən təhlükəli bəlalardan biri də təkfir bəlasıdır. Məhz bu bəlanın nəticəsində ən kiçik müsəlman qrupları belə param-parça olaraq hər bir fərd öz başına buraxılmış şəkildə qalmışdır. Nəticədə müsəlmanlar parçalanaraq güc itirir və vahid koordinasiya mərkəzi və liderdən məhrum olur ki, bu da məğlubiyyətlərinə səbəb olur.

Aktual Mövzular