Fiqh

Təqlid və müctəhidin fətvası

Bu barədə eninə və uzununa yazmağımıza baxmayaraq inadkarlar görməməzlikdən gəlirlər və özlərinə etibar edən qafil müsəlmanları da aldatmağa davam edirlər. Halbuki həqiqət həddindən artıq bəsitdir və həqiqət budur ki, siravi müsəlmanlara alimləri təqlid etmək vacibdir.

Sələf və qəbir üzərində qiraət

Son günlər qəbir başında Quran oxumaqla bağlı bir müzakirə başladıldı. Bu müzakirə bir sıra müsəlmanlar tərəfindən normal qəbul edilsə də başqaları tərəfindən çox aqressiv qarşılandı. Ona görə də bu ixtilafla bağlı bir iki cümlə paylaşmaq istəyirik. 

İki metod arasında müqayisə

Bu gün “racihilər” adlandıra biləcəyimiz və özünü sələfə nisbət edən dairələrdə belə bir təsəvvür formalaşıb ki, onların tabe olduqları şeyxlər istər əqidə olsun, istərsə də fiqh olsun vahid bir mənhəcə tabedirlər. Biz – Allahın izni ilə - bu yazımızda etibar edilən iki alimdən misal verərək bu təsəvvürün xətalı olduğunu göstərəcəyik.

Bayram namazı ilə bağlı üç sual

Bayram namazı ilə bağlı tez-tez soruşulan və hər il cavab verməli olduğumuz bəzi məsələlər vardır. Onlardan üçünü seçərək bu kiçik məqalədə qısa şəkildə məzhəblərin görüşləri üzərində cavab verməyə çalışdıq.

Elm tələbəsi və təqlid

Bizim sələfi qardaşlarımız arasında belə bir yalnış təsəvvür yayılıb ki, elm tələbəsi təqlid etməz. Təqlid edən yalnız zır cahil olan kəsləərdir. Ona görə də bəzi elm tələbəciklərinin “avam” sözünə geydirdikləri təzə mənaya aldanırlar. Halbuki həqiqət onların öyrətdiyi kimi deyildir. Həqiqət budur ki, ictihad mərtəbəsinə çatmamış hər bir kəs təqlid etməyə məcburdur. Elm tələbəsi isə ictihad mərtəbəsinə çatmış sayılmaz. İmam Əbu İshaq əş-Şatibi deyir:

Aktual Mövzular