Fiqh

Qəsdən tərk olunan namazın qəzası
  • Qəsdən tərk edilmiş namazın qəzası qılınmalıdırmı?

Azərbaycanda yaşayan müsəlmanlar arasında belə bir anlayış yayılmışdır ki, qəsdən tərk olunmuş namazın qəzası olmaz. Qarşılaşdığımız müsəlmanlar içində bu məsələdə fərqli düşünən bir kimsə ilə rastlaşmadıq. Onlara görə sələfin görüşü belə olmuşdur. Namazın İslamın şəhadətdən sonra ikinci rükunu olması ilə məsələnin əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu barədə vacib bir məlumatı müsəlmanlara çatdırmaq istəyirik.

Əsrlər boyu İslam ümmətinin alimlərinin bu məsələ haqqındakı sözlərini bilmək və onlara tabe olmaq qaçınılmaz bir haldır. Xüsusilə elmimiz olmadığı üçün və şəriyyətin hökmündəki dəlillərin hamısını bilmədiyimiz üçün bu cür məsələlərdə elm əhlinə tabe olmaq lazımdır. Allahu Təalə deyir:

Əgər bilmirsinizsə zikr əhlindən soruşun!

(əl-Ənbiya, 7)

Namazda sıraların düzülüşü

Şeyx Bəkr bin Abdilləh Əbu Zeyd – rahiməhullah – namazda sıraların düzülməsi haqqında deyir:

"Safları düzəltməkdə üç sünnət vardır:


1. Safları düz şəkildə istiqamətləndirmək və o şəkildə durmasını təşkil etmək, beləki birinin sinəsi və ya başqa bir şeyi yanındakından irəli çıxmamalıdır. Beləliklə saflarda əyriliklər olmamalıdır. Safları düzəltmək üçün söylənən sözlərdən bəziləri bunlardır:

Aktual Mövzular