Şübhələrə cavab

Hədislərlə əməl etmək haqqında

Bir bir neçə məqaləmizdə, müxtəlif məkanlarda yazdığımız yazılarda təqlidin cahil müsəlman kütlə üçün əhəmiyyətindən danışmışıq. Bu barədə kifayət qədər açıqlama verməyimizə baxmayaraq bəzi kimsələr öz şəxsi istəklərinə tabe olaraq nəfslərinə xoş gələn bəzi sözləri bizim əleyhimizdə istifadə edirlər. Bu sözlər məzhəb imamlarının onları təqlid etməyi qadağan edən sözləridir. Bu sözləri əldə bayraq edərək – ”biz alimlərə yox, onların dəlillərinə təqlid edirik” – deməyi sevirlər. Bu kiçik yazımızda biz bu imamların bu sözləri ilə nəyi qəsd etdiklərini izah etməyə çalışacağıq və alimlərin bu sözlərə əməl etməyin şərti haqqında dediklərini təqdim edəcəyik. Müvəffəqiyyət Allahdandır.

Quran katibləri xəta ediblərmi?

Möminlərin könlünə şübhələr salmağa çalışan qövmün cəhdlərini boşa çıxarmaq da edilməsi vacib olan işlərdəndir. Onun üçün də vaxtdan-vaxta ehtiyac olduqda bu barədə bir iki sətr yazmağa məcburuq. Bu səfər də ortaya atılan bir şübhəni və onun cavabını verməyə çalışacağıq. Ümid edirik ki, bu yazımız çox müsəlman üçün faydalı olacaqdır.

Aktual Mövzular