Uşaqlar üçün boyama-ŞƏKİL №2

Uşaqlar üçün təqdim etdiyimiz bu boyamanın adına "Hicrət"  adı verə bilərik.Bildiyimiz kimi müsəlmanlar miladın 622-ci ilində Məkkədən Mədinəyə hicrət etmişlər.

Nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, bu boyamalar çap edilib, əl ilə (rəngli qələm ilə) boyamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Şəkli yükləmək üçün üzərinə tıklayın.FORM_HEADER


FORM_CAPTCHA
FORM_CAPTCHA_REFRESH